Vrienden en familie spelen bij veel mensen een grote rol in het leven. Er is veel onderzoek gedaan of het hebben van sociale contacten meewerkt aan een goed welbevinden. In dit artikel wordt er besproken hoe je geluk kan halen uit het hebben van contact met vrienden en familie.

Geluk, wat is dat?
Binnen de psychologie is er sinds kort een hele stroming die zich richt op geluk, namelijk de positieve psychologie. Om je gelukkig te kunnen voelen zijn er twee voorwaarden, namelijk plezier en voldoening. Plezier wordt omschreven als het vermogen om te kunnen genieten. Voldoening is het gevoel dat je een zinvol leven leidt omdat je goed bent in wat je doet, je verbonden voelt met de mensen om je heen en vrijheid ervaart in de keuzes die je maakt.

Vriendschappen & familie
Er is veel onderzoek gedaan naar je gelukkig voelen en hoe anderen hier invloed op hebben. Zoals net is besproken bestaat een gedeelte van je gelukkig voelen uit je verbonden voelen met mensen om je heen. Uit onderzoek van Harvard Medical School en de University of California (2008) komt naar voren dat wanneer iemand in een sociaal netwerk gelukkig wordt, en dit deelt met zijn vrienden, het netwerk ook met drie geluksgraden stijgt. Ook Christakis en Fowler hebben hierover geschreven in hun boek ‘Connected’. Hierin beschrijven ze dat mensen allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van onzichtbare lijntjes. Als de een zich gelukkiger voelt, zal de ander zich ook zo voelen. Zij verklaren dit door de verbondenheid tussen deze personen.

Familie, iedereen heeft er een. De een heeft meer contact met de familie dan de ander. De invloeden van familie op je geluk kan per cultuur erg verschillen. In sommige culturen, voornamelijk culturen uit het oosten van de wereld, wordt er veel vanuit de familie bemoeid en besloten. Dit is in tegenstelling tot wat er bij de westerse cultuur gebeurt. Het heeft beiden voor- en nadelen. In de westerse cultuur is het grootste nadeel dat er mensen zijn die erg alleen zijn omdat er geen familie is die in contact staat met hen. In niet-westerse landen heb je dit minder. In deze landen is het hebben van familie een belangrijk aspect, er wordt veel waarde aan familie gehecht. Je wordt veel ondersteund door familie waardoor je je minder alleen voelt.

Relatie
Zojuist hebben we het voornamelijk gehad over een sociaal netwerk, Ruut Veenhoven beschrijft dat het hebben van een relatie effect heeft op het geluksgevoel. Je krijgt er een gevoel van zinvolheid door. Dit zorgt voor het gevoel dat je leven meer ‘nut’ heeft. Relatie hoeft niet alleen een intieme relatie te betekenen. Een relatie onderhouden is niet altijd even makkelijk. Toch is het belangrijk voor je eigen geluksgevoel. In een relatie is het belangrijk om jezelf te zijn. Dit kun je doen om zo open mogelijk over dingen te praten met je partner of met vrienden en/of familie. In het artikel ‘Jezelf blijven in een relatie’ lees je meer over hoe je jezelf blijft.

 

Share this post! If this post was insightful for you, share it with your loved ones so that they can better understand what you are going through.
Deel dit artikel! Als dit artikel voor jou inzichtelijk was, deel het dan met je omgeving - laten we het samen hebben over mentale gezondheid.

Selin Colakhasanoglu

Coach. Wandelt samen met jou om je doelen te bereiken. Houdt van piano spelen, reizen en verschillende culturen.

Related Posts

Gerelateerde berichten

Heb je een vraag? Onze professionals en ervaringsdeskundigen staan voor je klaar.

Ask your question to a professional or former client!