schaken-emotionele-intelligentie-trainen

Emoties zijn een belangrijk onderdeel van de mens. Het geeft inzicht over onze behoeften en grenzen, maar ook over die van een ander. Emotionele intelligentie (EQ) is de capaciteit om je eigen gevoelens te begrijpen, te managen en effectief te uiten, maar ook de vaardigheid om met de gevoelens van een ander om te gaan. Een verminderd EQ wordt in verband gebracht met interpersoonlijke problemen en moeite hebben met het omgaan met stress. Ook wordt het gerelateerd aan verschillende mentale problematiek zoals depressies, verslaving en borderline. Een verbeterd EQ wordt daarentegen juist geassocieerd met beter functioneren op bijvoorbeeld school, hechtere banden met anderen en meer tevredenheid in relaties. EQ kun je onderverdelen in vijf componenten:

  • Zelfbewustzijn: weten wat we voelen en waarom we ons zo voelen.
  • Zelfregulatie: het kunnen uiten van onze gevoelens op de correcte manier.
  • Motivatie: het interne streven om te veranderen hoe we ons voelen en uiten.
  • Empathie: het kunnen inleven in de emoties van een ander en de wereld vanuit hun perspectief kunnen zien.
  • Sociale vaardigheden: effectief kunnen communiceren en een goede band op kunnen bouwen met anderen.

Workout

Intelligentie is deels genetisch bepaald, maar staat niet gelukkig niet vast. Net als je IQ kun je ook je EQ trainen! Emotionele intelligentie trainen kun je op verschillende manier doen:

  • Bewustwording en herkennen van emoties: Houd over de dag eens bij welke positieve en negatieve emoties je hebt gevoeld, hoe sterk je deze voelde en waarom je deze voelde. Kijk ook eens om je heen op wat voor momenten een ander bepaalde emoties heeft en of je ze kunt herkennen. Je kunt dit zelfs terugkoppelen aan een ander. Het kan juist heel fijn zijn om iemands gevoel te erkennen. “Ik zie dat je je verdrietig voelt…” of “Ik merk dat je boos bent” kan al veel voor iemand betekenen!
  • Luister, erken en handel naar emoties: Emoties zijn een signaal. Er kan bijvoorbeeld behoefte zijn voor verandering omdat jij je ergens niet goed bij voelt. Veel mensen vinden het lastig om bijvoorbeeld frustraties te uiten. Wanneer je dit niet doet, betekent dit vaak dat er over grenzen heen wordt gegaan. Boos worden en gelijk uit je slof schieten is een manier om op de situatie te reageren, maar dit zorgt ervoor dat je over de grenzen van een ander heen gaat. Oefen eens door op een assertieve manier met een situatie om te gaan! Dit geeft juist veel voldoening.
  • De schoenen van een ander: We denken vaak vanuit ons eigen perspectief, omdat dat is hoe we denken en ons voelen. Maar kun je situaties ook bekijken vanuit het perspectief van een ander? Zou een ander verschillende behoeften en belangen hebben? En zich ook anders voelen dan jij? Neem zo nu en dan eens de tijd om stil te staan hoe het zou zijn als je in de schoenen van een ander stond. Waar jij boos zou worden, omdat een goede vriend jou geen hulp vraagt, voelt die vriend zich misschien vreselijk bezwaard om zoiets te vragen aan jou. Dezelfde situatie kan soms juist verschillende emoties en gedachten opleveren!

NiceDay app

Succes met het trainen van je emotionele intelligentie! Houd in de NiceDay app je emoties gedurende de dag eens bij en beschrijf waarom je ze voelde, plan een assertiviteitsoefening in en reflecteer hierop of denk eens na over de belevingswereld van een ander en beschrijf dit in een dagboekregistratie!

Share this post! If this post was insightful for you, share it with your loved ones so that they can better understand what you are going through.
Deel dit artikel! Als dit artikel voor jou inzichtelijk was, deel het dan met je omgeving - laten we het samen hebben over mentale gezondheid.

Wouter Schippers

Hey, ik ben Wouter. Bij NiceDay werk ik als psycholoog en coach. In mijn vrije tijd voetbal ik en houd ik me bezig met het produceren van digitale muziek.

Related Posts

Gerelateerde berichten

Heb je een vraag? Onze professionals en ervaringsdeskundigen staan voor je klaar.

Ask your question to a professional or former client!